Forsikringer på ferien til Toscana. | Bestil din ferie her

Har du en rejseforsikring og afbestilingsforsikring?

Ifølge Forbrugerrådet Tænk viser en undersøgelse, at en fjerdedel af danskerne ikke rejseforsikrede. Og en femtedel af danskerne tror fejlagtigt, at det blå sygesikringskort har samme dækning som en rejseforsikring.

Hvis denne beskrivelse også passer på dig, vil jeg anbefale dig at læse nedenstående grundigt.

 

Husk det blå EU-sygesikringsbevis ved rejser i EU 

Rejser du til et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, skal du altid have det blå sygesikringskort med.

Kortet giver dig ret til behandling i sundhedsvæsenet på samme vilkår som borgerne i det land, du rejser i. Så hvis det er kotyme, at borgerne selv betaler for undersøgelser, hospitalsophold osv. via deres private forsikringer - så skal du også selv betale for disse ydelser i det pågældende land!!! Det blå kort dækker ikke hjemtransport

Det gule sygesikringsbevis dækker ikke i udlandet.  

Det blå sygesikringskort kan du bestille på borger.dk. Husk at gøre det i god tid inden din ferie. Det tager 2-3 uger, fra du søger, til du får dit blå sygesikringskort med posten.

Bestiller du for sent, får du automatisk sendt et midlertidigt bevis med Digital Post.

Bestil det blå EU-sygesikringskort på borger.dk

 

Ekstra dækning kan være nødvendig 

Det blå sygesikringskort dækker ikke alt. Det dækker for eksempel ikke hjemtransport.

En forsikring, der topper op, hvor det blå rejsekort ikke dækker, eller som giver yderligere dækning, kan du få brug for. Det kan for eksempel være, så du kan få adgang til privathospitaler eller hjælp til det praktiske, hvis uheldet er ude.

På borger.dk kan du se, hvad det blå rejsekort dækker i det land, du skal til

Rejser du udenfor EU, gælder det blå sygesikringskort ikke, så der skal du altid købe din egen rejseforsikring.

 

Tjek om du allerede er dækket 

Køb ikke en rejseforsikring uden først at tjekke, om dine andre forsikringer allerede dækker dig. Din private familieforsikring eller din indboforsikring kan godt have rejsedækning, så se, hvordan de dækker, inden du tegner en dyr rejseforsikring.

Internationale kreditkort indeholder ofte også en rejseforsikring. Læs dog betingelserne grundigt, da der kan være stor forskel på, om forsikringen dækker alle i hele familien, eller hvor meget den dækker for eksempel i forbindelse med farlig sport.

 

Rejseforsikringsguiden

Du kan læse mere om rejseforsikringer på denne side Rejseforsikringsguiden.dk

 

Hvis I rejser med børn

Tjek om jeres børn er dækket af Jeres forsikringer - både babyer og større børn

Afbestillingsforsikring

I mange tilfælde vil der også være muligt at få en afbestillingsforsikring knyttet til din rejseforsikring. Tjek med dit forsikringsselskab.


En særlig afbestillings- eller rejseforsikring kan være nødvendig, selv om du allerede har en eller begge forsikringer i forvejen. Det gælder, hvis rejsens længde, formål og rejsested falder uden for din årsrejseforsikrings dækningsområde – for eksempel hvis du rejser mere end 30 dage, eller hvis du skal på studieophold i udlandet.

gul

 

 

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

Gouda

 

Toscana Vancanze samarbejder med Gouda, der er en af de førende aktører på dette marked gennem mange år.
Derfor er du rigtig godt dækket, hvis du tegner en forsikring hos Gouda ift. ferien i Toscana – eller andre lande.

 

Få dine penge tilbage, hvis du må annullere din rejse

Med en Gouda afbestillingsforsikring er du dækket, hvis du må annullere din rejse eller bliver syg op til afrejsen. 

 

Køb forsikringen samtidigt med de booker din feriebolig

Du skal købe din Gouda afbestillingsforsikring samme dag, som du bestiller din feriebolig, eller senest ved indbetaling af 1.rate.

Forsikringen dækker ikke, hvis du afbestiller pga. ændrede rejseplaner, eller hvis du fortryder købet af rejsen. Vær opmærksom på, at der gælder en særlig beløbsgrænse for erstatning, hvis den person, der er årsag til afbestillingen, er over 75 år gammel.

 

God dækning – 7% af rejsens pris

En Gouda afbestillingsforsikring dækker ikke, hvis du blot fortryder eller får andre planer. Men den dækker, hvis du bliver syg op til rejsen. Vores forsikring med super dækning dækker afbestilling som følge af:

 • At du eller andre rejsedeltagere bliver ramt af sygdom eller tilskadekomst
 • Alvorlig sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie.
 • Brand eller indbrud i din bolig
 • At du som studerende ikke består en eksamen og derfor skal til reeksamination
 • At du bliver opsagt og skal søge eller påbegynde nyt job tæt på afrejsetidspunktet
 • Bedrageriske handlinger eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed

 

Dækker ikke kun lejen af ferieboligen

 • Når du køber en afbestilling hos Gouda via linket fra Toscana, sker det via Goudas webshop. Her bliver du bedt om at oplyse, hvilket beløb, du ønsker dækning for. Og det er så det beløb, du kan få refunderet. Dvs. det kan dække både lejeboligen og andre ydelser som f.eks. flybilletter.
 • Men det er selvfølgelig vigtigt at notere, at man ikke kan købe en afbestillingsforsikring, for noget man har købt på et tidligere tidspunkt. 
 • En afbestillingsforsikring skal købes samtidig med køb af feriebolig/rejseydelse, eller senest samtidig med betaling af depositum.

 

Det med småt.

Du skal være opmærksom på

 • At Gloudas forsikring IKKE kan refunderes, når den er betalt.
 • At afbestillingsforsikringen altid skal købes samme dag, som rejsen bestilles eller senest ved indbetaling af 1.rate.
 • At forsikringen ikke dækker, hvis du afbestiller pga. ændrede rejseplaner, fortrydelse, ændrede forhold på destinationen eller lignende.
 • At forsikringen ikke dækker eksisterende lidelser/sygdomme, som var til stede ved tegning af afbestillingsforsikringen.
 • At der gælder en særlig beløbsgrænse for erstatning, hvis den, der er årsag til afbestillingen, er over 75 år gammel.
 • At hvis der opstår en lidelse, fra du har købt din afbestillingsforsikring, til du skal af sted, som medfører, at du ikke længere kan opnå fuld dækning på din Gouda rejseforsikring, er du dækket af afbestillingsforsikringen – forudsat at din Gouda rejseforsikring og afbestillingsforsikringen er købt samtidig.
 • At der er forbehold over for kroniske lidelser. Forsikringen ikke dækker, såfremt årsagen til afbestilling skyldes en kronisk lidelse, der var kendt på det tidspunkt, hvor forsikringen blev købt.
 • Vær opmærksom på at du allerede kan være dækket af en rejse- eller afbestillingsforsikring via dit indboforsikringsselskab, kreditkort eller lignende. Vær dog opmærksom på, at der kan være forskelle i forsikringsdækningen.

 

 

Bestil afbestillingsforsikring hos Gouda

Læs mere om afbestillingsforsikring

gul

 

GOUDA REJSEFORSIKRING

Glouda rejseforsikring

 

Du kan også købe en rejseforsikring hos Gouda.

Gouda Alarmcentral har sin egen døgnbemandede alarmcentral, som med base i København hjælper rejsende verden over. En kompetent medarbejderstab sidder ved telefonerne, og de har danske læger, sygeplejersker og kriseteam, som er klar til at rykke ud over hele verden. Alarmcentralen giver dig hurtig og effektiv hjælp – døgnet rundt, året rundt, verden rundt.

 

Bestil rejseforsikring her

 

Læs mere om rejseforsikring her

 

 

Toscana Vacanze rolle og ansvar

 • Toscana Vacanze står alene som formidler af kontakten mellem forsikringstageren og Gouda
 • Toscana Vacanze har ingen faglig kompetence inden for forsikringsydelser - og hverken kan eller må derfor yde rådgivning i forbindelse med forsikringer
 • De økonomiske og juridiske konsekvenser af en eventuel aftale indgået mellem forsikringstager og Gouda er udelukkende en sag mellem disse parter. 
 • Betaling af forsikringen og al videre kommunikation herunder anmeldelse af krav og eventuelle klager foregår direkte mellem forsikringstager og Gouda
 • Toscana Vacanze modtager ingen provision fra Gouda for at formidle kontakten.
 • Hvis der måtte være forskel mellem informationerne på denne side og Goudas betingelser, er det ALTID Goudas betingelser, der er gældende.
 • Kunderne opfordres derfor til altid at læse betingelserne på Goudas hjemmeside før de tegner en forsikring
 • Toscana Vacanze påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle fejl på denne side
 • Vær opmærksom på at du allerede kan være dækket af en rejse- eller afbestillingsforsikring via dit indboforsikringsselskab, kreditkort eller lignende. Bemærk dog, at der kan være forskelle i forsikringsdækningen