Ferieboliger i Toscana

LEJEBETINGELSER

 

Samlet overblik

1. Generelt

Ved bestilling forudsættes det, at kunden har accepteret vores betingelser for aftalen, sådan som de er meddelt skriftlig og/eller oplyst på hjemmesiden.
Der må kun bo det antal personer i boligen, som fremgår af lejekontrakten, Eventuelle besøgende gæster under opholdet skal i alle tilfælde aftales med enten Toscana Vacanze eller ejeren af boligen på forhånd. Der gøres i den forbindelse opmærksom, at der kan være lovgivningskrav, (f.eks. brandsikkerhed i boligen, rengøring af pool), der gør det umuligt at have besøgende gæster.
Kunderne er ved booking forpligtet til at oplyse eventuelle personlige forhold, som kræver speciel hensyntagen i forbindelse med lejemålet (handicap, allergier o. lign.)
Det er kundens ansvar ved modtagelse at kontrollere at ordrebekræftelse/faktura er i overensstemmelse med det aftalte/forventede. Hvis der er afvigelse, skal kunden hurtigst muligt gøre skriftlig indsigelse hertil via info@toscana-vacanze.dk.

 

2. Indgåelse af aftale

Når kunden har foretaget en booking via hjemmesiden fremsendes automatisk en e-mail, hvoraf det fremgår, hvilken bolig og eventuelle varer der er bestilt. Denne e-mail er alene en elektronisk kvittering for, at Toscana Vacanze har modtaget bookingen, og der er ikke på dette tidspunkt indgået en juridisk bindende aftale mellem kunden og Toscana Vacanze.

En juridsk bindende aftale mellem kunden og Toscana Vacanze er først indgået, når kunden modtager en ordrebekræftelse/Faktura pr. e-mail. Indtil kunden modtager en ordrebekræftelse/faktura, er Toscana Vacanze berettiget til at annullere kundens ordre helt eller delvist, fx som følge af pris- og tekstfejl eller hvis boligen ikke er ledig. Hvis det sker vil kunden naturligvis blive underrettet herom pr. e-mail


3. Bestilling

Kunden kan foretage en bestilling enten via hjemmesiden eller ved at sende en mail til Toscana Vacanze. I begge tilfælde vil forløbet være som følger:

• Toscana Vacanze sender pr mail en bekræftelse til kunden på at have modtaget bestillingen
• Toscana Vacanze kontakter udlejer og når denne har accepteret lejemålet sender Toscana Vacanze pr mail en ordrebekræftelse/Faktura til kunden. Dermed er aftalen bindende for såvel kunden som Toscana Vacanze.
• Ved bestilling accepterer kunden nærværende betingelser for lejemålet.


4. Lejemålets pris

Prisen for lejemålet inkluderer de ydelser, som er nævnt på hjemmesiden. Prisen er angivet pr. uge pr. hus/lejlighed, hvor ikke andet er nævnt. Ekstraomkostninger på feriestedet kan f.eks. være varme. Ekstraomkostninger betales på feriestedet direkte til udlejer.


5. Betaling

Efter bestilling er modtaget fremsender Toscana Vacanze en skriftlig bekræftelse pr mail. Betalingen falder i 2 rater.


• Mere end 60 dage før ankomst


• 1.rate af betalingen -der udgør 25% af det totale lejebeløb (dog min. kr. 1.000) plus et ekspeditionsgebyr på kr. 100 - være Toscana Vacanze i hænde. Beløbet fremgår af den fremsendte bekræftelse. Betaling skal være Toscana Vacanze i hænde senest 3 bankdage efter kunden har modtaget bekræftelsen på lejemålet

• 2.rate af betalingen skal være Toscana-Vacanze i hænde senest 2 måneder før lejeperiodens start. Den specifikke betalingsdato fremgår af den fremsendte bekræftelse på lejemålet.

    • i 2021 skal 2.rate betales senest 1 måned før lejeperiodens start. (Grundet Covid 19)

• Mindre end 60 dage før ankomst


• Ved bestilling senere end 60 dage før ankomst, skal hele lejebeløbet betales samlet senest 3 dage efter kunden har modtaget ordrebekræftelse/faktura.

    • i 2021 betales 25% ved bestilling. 2. rate betales senest 30 dage for lejeperiodens start (Grundet Covid 19)

Hvis betalingsfristerne, der fremgår af bekræftelsen, ikke overholdes, forbeholder vi os ret til at annullere bestillingen. Da Toscana-Vacanze's priser er baseret på valutakurser gældende ved hjemmesidens tilblivelse, er Toscana-Vacanze berettiget til at forhøje lejemålets pris i tilfælde af kursændringer. Hvis prisforhøjelsen er på mere end 10%, har kunden ret til at annullere lejemålet, hvorefter det indbetalte beløb vil blive refunderet.
Det anbefales i denne forbindelse, at kunden undersøger om kundens husstandsforsikring omfatter en fbestillingsforsikring. Hvis ikke anbefales at tegne en sådan
Betaling kan ske via vores hjemmeside med følgende betalingskort: Dankort, Visa, Mastercard, Visa Elektron, JCB Cards og eDankort.
Betalingen kan også foretages som en bankoverførsel via netbank. Bemærk at ved bankoverførsel er kunden ikke beskyttet af indsigelsesordningen
Ved overtrædelse af betalingsfristerne fremsender Toscana Vacanze max 2 rykkere. Såfremt kunden ikke reagerer herpå inden for de i rykkerne angivne tidsfrister er Toscana Vacanze berettiget til uden yderligere varsel annullere aftalen – uden tilbagebetaling af eventuelle tidligere indbetalte beløb

 

6. Fortrydelsesret, afbestilling og annullering af bestilling

• Fortrydelsesret

•Ifølge Forbrugeraftalens §18 stk. 2 nr. 12 er er ikke fortrydelsesret på leje af ferieboliger

• Kunder hos Toscana Vacanze har dog 7 dages fortrydelsesret på bestillingen, undtagen hvis bestillingen sker mindre end 60 dage før ankomstdatoen til ferieboligen. Fristen løber fra den datoen på den fremsendte bekræftelse.. En fortrydelse af bestillingen skal altid sendes skriftlig til in@toscana-vacanze.dk for at være gyldig. 

• Alle indbetalte beløb minus administrationsgebyr (kr.100) returneres

• Kundens mulighed for afbestilling

• Mere end 60 dage før ankomst: Ved afbestilling af ferieboligen refunderes indbetalte beløb med undtagelse af 1.rate, der ikke refunderes.  

• Mindre end 60 dage før ankomst: Indbetalte beløb refunderes ikke. Eventuel annullering af opholdet i de sidste 60 dage før lejeperiodens start ændrer ikke på at Toscana Vacanze har krav på at få indbetalt det fulde beløb for opholdet. Hvis ferieboligen fraflyttes før lejemålet udløber eller ikke benyttes fra lejemålets start, har lejeren ingen krav på refusion


• Hvis boligen ikke er tilgængelig

• Hvis boligen af en eller anden årsag ikke er tilgængelig vil Toscana Vacanze så snart det er muligt informere kunden og gøre sit bedste for at omplacere kunden til en anden bolig. Er dette ikke muligt tilbagebetales alle indbetalte beløb uden yderligere erstatning. Accepterer kunden Toscana Vacanzes forslag bortfalder retten til tilbagebetaling.


• Force majeure

• Såfremt Toscana Vacanze eller feriehusejeren bliver forhindret i at opfylde aftalen som følge af force majeure (f.eks men ikke begrænset til naturkatastrofer, epidemier, pandemier, grænselukning, terroristangreb, strejker, uventede tiltag fra lokale myndigheder eller lignende usædvanlige begivenheder eller omstændigheder) er såvel Toscana Vacanze som feriehusejeren berettiget til at annullere aftalen, og der kan ikke i anledning heraf rejses krav mod Toscana Vacanze eller feriehusejeren. Toscana Vacanze er i så tilfælde ligeledes berettiget til at tilbageholde de af lejer eventuelt allerede betalte beløb.


• Rejseforsikring

• Det anbefales i denne forbindelse, at kunden undersøger om kundens husstandsforsikring omfatter en afbestillingsforsikring. Hvis ikke anbefales at tegne en sådan.

 

7. Følgende ydelser er inkluderet i prisen

• El, vand & gas til madlavning
• Sengelinned
• Håndklæder til badeværelser
• Slutrengøring (med mindre andet er oplyst)


8. Følgende ydelser betales lokalt


• Eventuelt forbrug til opvarmning

o €3-5 pr m3 gas (PAS PÅ - DET KAN VÆRE DYRT)

    • Ovenstående er vejledende priser. Grundet de meget store prisstigninger på gas, kan prisen pr m3 afvige fra ovennævnte. Spørg derfor altid udlejer, når I ankommer.

• I visse tilfælde el til aircon (fremgår under ”Fakta om ejendommen”)

o ca €0,5 pr kW

    • Også her gælder det, at den aktuelle pris på el, kan afvige meget markant fra ovenstående. Derfor er det også i dette tilfælde en god ide at spørge udlejer, når I ankommer

• Turistskat

o €1-2 pr person over 14 år for de første 7-10 overnatninger
o Betales kontant ved afrejse

• Evt. sikkerhedsdepositum ved ankomst

o Beløbet kan variere, men det kan ses på de enkelte husbeskrivelser på gjemmesiden under: "fakta om ejendommen"


• Depositum for eventuelle skader på ejendommen eller inventaret under opholdet

o Returneres ved afrejse, hvis der ingen skader er
o Alle andre ydelser/services der købes lokalt

 

9. Ændringer

Ændringer af lejeperioden af ferieboligen der meddeles Toscana-Vacanze senest 2 måneder før lejeperiodens start, pålægges et administrationsgebyr på 200,- d.kr. pr. feriebolig. Gebyret indbetales umiddelbart efter ændringen. Der kan kun foretages ændringer inde for samme kalenderår, og under forudsætning af at udlejer i Toscana accepterer ændringen. Ændringer af lejeperioden af feriebolig der meddeles senere end 2 måneder før lejeperiodens start, betragtes som afbestilling og nytegning. Hvis Toscana-Vacanze må aflyse et bestilt ophold, skal dette meddeles kunden hurtigst muligt og kunden skal tilbydes en alternativ feriebolig. Hvis kunden ikke kan acceptere den alternative feriebolig er kunden berettiget til at få samtlige indbetalte beløb refunderet.


10. Depositum til udlejer

I nogle tilfælde opkræver udlejer et lokalt depositum ved ankomsten til lejeboligen. Vi bestræber os på at angive et eventuelt beløb under fanen ”Fakta”, i beskrivelsen af de enkelte huse. Depositummet er udlejers sikkerhed mod eventuelle skader, der måtte opstå under lejeperioden. Ejeren eller dennes repræsentant vil kunne nægte lejer adgang til boligen, hvis depositum ikke betales. Ved afrejse fra boligen gennemgås huset sammen med udlejeren og såfremt der ikke er sket skader, betales depositum tilbage. Vi opfordrer vores lejere til at tjekke boligen for eventuelle fejl og mangler ved ankomsten – og gøre udlejeren opmærksom herpå så hurtigt som muligt.
Opkrævningen og afregningen af beløbet er Toscana Vacanze uvedkommende - Toscana Vacanze informerer udelukkende om disse mulige ekstra ydelser, og er på ingen måde økonomisk involveret heri.
Skulle der opstå en situation, der bliver opkræves depositum uden at dette er meldt til Toscana Vacanze, eller at et meldt depositumbeløb ændrer sig, står vi naturligvis til rådighed for at hjælpe med til at løse eventuelle uoverensstemmelser mellem udlejer og kunder.


11. Turistskat

I og omkring de større turistbyer i Italien er der blevet indført en såkaldt turistskat. Skattens størrelse fastsættes af de enkelte kommuner og kan variere ganske meget – og også ændres med kort varsel. Toscana Vacanze er derfor ikke i stand til at udsende ajourførte informationer om forholdene på den enkelte feriebolig. Men hvis der skal betales en turistskat på det sted, I har lejet, kan I regne med 1-2 Euro pr overnatning pr voksen op til max 10 overnatninger. Skattes betales i kontanter til ejeren af boligen ved udtjekning. Toscana Vacanze må ikke indregne den i vores priser endsige opkræve den


12. Ekstra ydelser

På nogle af ferieboligerne er det muligt at tilkøbe ekstra ydelser. Såfremt kunden ønsker at benytte nogle af disse ydelser skal det i alle tilfælde bestilles og afregnes direkte mellem lejeren og ejeren af ferieboligen. Toscana Vacanze informerer udelukkende om disse mulige ekstra ydelser på sin hjemmeside, men er på ingen måde økonomisk involveret heri.


13. Kundens pligter og ansvar

Uanset om det opkræves et lokalt depositum er lejer forpligtet til at behandle det lejede omhyggeligt og hæfter for skader på ferieboligen forvoldt af lejer ved uforsvarlig adfærd. Skulle der under lejemålet ske skader på boligen eller inventar, er lejer forpligtet til straks af informere ejer herom.


14. Forsikring af lejer

I forbindelse denne aftale er der ikke fra Toscana Vacanzes side tegnet noget form for forsikring til dækning af personskader, som måtte opstå for lejer og dennes ledsagere under lejemålet. Ej heller er de via Toscana Vacanze forsikringsmæssig dækning for evtuelle skader på lejer og/eller dennes ledsageres ejendel under afvikling af lejemålet.


15. Husdyr

Husdyr må kun medbringes, hvis det på forhånd er aftalt med Toscana Vacanze og er nævnt i rejsebeviset. Oftest må husdyr ikke færdes i og omkring poolen, selvom dyr er tilladt på stedet. Der må kun medbringes det antal husdyr, der er nævnt i rejsebeviset.


16. Reklamationer

Toscana Vacanze lever af tilfredse kunder, og vi i bruger rigtig mange kræfter på at besøge boligerne og tjekke at deres kvalitet er i orden.

Hvis der under opholdet viser sig, der er forhold eller mangler kunden ønsker at reklamere over skal kunden gøre dette snarest muligt efter kunden har konstateret manglen. Kontakt ejeren af ferieboligen og/eller Toscana Vacanze på telefon +45 2060 8282 eller via mail på info@toscana-vacanze.dk. Udeladelse af at tage kontakt snarest muligt, der er konstateret en mangel kan påvirke behandlingen af kravet. Dette gælder dog ikke hvis ferieboligejeren har handlet i strid med almindelig hærdelighed eller groft uagtsomt eller såfremt kravet skyldes en personskade på kunden eller dennes selskab.

Vi plejer i samarbejde med ferieboligejeren og kunden at finde en løsning. Først i tilfælde af, at manglen ikke kan udbedres inden for rimelig tid, vil kunden være berettiget til at modtage en kompensation.
Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, bør fremsættes skriftligt til Toscana Vacanze snarest muligt og senest 4 uger efter rejsens afslutning med henblik på en hurtig behandling af sagen.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan der indsendes en klage til:

Ankenævnet for Feriehusudlejning
Amagertorv 9, 2
1160 København K

https://www.fbnet.dk/ankenaevn/generelt-om-ankenaevnet/ankenaevnet-feriehusudlejning/ankenaevnets-forside

Har kunden har bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan der indsendes en klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

Vi skal gøre opmærksom på, at Toscana Vacanze ikke påtager sig ansvar som følge af:

• Force majeure

o F.eks Naturkatastrofer, epidemier, terroristangreb, strejker mm.

• Uventede tiltag fra lokale myndigheder

• Manglende service fra lokale myndigheder (f.eks lukning af gas, vand eller el)

• Dårlig internetforbindelse

o Internet er generelt mere ustabilt i Italien end i Danmark. Dertil kommer, at da mange af husene af husene har tykke stenmure, kan internettet have svært ved at fungere inden døre.

• At f.eks. indretningen på billederne af boligerne er anderledes i virkeligheden – så længe der er tale om den samme kvalitet.

Vi skal endvidere nævne, at da mange af vore boliger ligger i landlige omgivelser kan det ikke undgås, at der vil være insekter o.lign. Der vil også kunne være andre former for husdyr og brugsdyr, ligesom der kan være støj fra maskiner og køretøjer, der er en del af dagligdagen på landet. Toscana Vacanze påtaget sig intet ansvar herfor.
Oplysninger om afstande og kortangivelser på vores hjemmeside skal tages som retningsgivende. Toscana Vacanze hæfter derfor ikke for eventuelle uoverensstemmelse. Kunden bør derfor kontrollere alle afstande mm. Inden booking, hvis de har afgørende betydning.

 

17. Følgeomkostninger

Toscana Vacanze er i intet tilfælde ansvarlig for de eventuelle følgeomkostninger, der måtte opstå i forbindelse med ændringer eller annullering af lejemålet, såsom men ikke begrænset til omkostninger til tabt ferie, transport, alternativ overnatning osv.

 

18. Eventuelle fejl på hjemmesiden.

Vi bruger rigtig mange kræfter på at sikre, at alle informationer om vores ferieboliger er opdaterede og korrekte. Hvis der er tale om åbenlyse fejl i din booking, vil det blive vurderet, om du burde have vidst, at der var tale om en fejl. Det betyder, at hvis du laver en booking på grundlag af informationer, der åbenlyst er fejlagtige, forbeholder vi os ret til - uden nogen form for kompensation eller erstatning - at annullere bookingen.

 

19. Privatlivspolitik

Vi henviser til vore nuværende persondatapolitik på Toscana Vacanzes hjemmeside https://www.toscana-vacanze.dk/praktisk-info/privatlivspolitik/

 

20. Specielle betingelser

Der kan være boliger, hvor der gælder specielle betingelser. Dette vil i givet fald fremgå af beskrivelse af den enkelte bolig på hjemmesiden. I disse tilfælde har de specielle betingelser forrang for nærværende betingelser. Det gælder god kun specifikke forhold i boligen. I alle andre forhold vedr. betalingsbetingelser, muligheder for afbestilling, boligens tilgængelighed, Force Majeure og reklamationer vil nærværende betingelser altid have forrang.

Lejebetingelserne er senest opdateret  8. juni 2020

 

Tilbage til forsiden