Ferieboliger i Toscana

Lejebetingelser

Generelt
Ved bestilling forudsættes det, at kunden har accepteret vores betingelser for aftalen, sådan som de er meddelt skriftlig og/eller oplyst på hjemmesiden. Der må kun bo det antal personer i boligen, som fremgår af lejekontrakten, Eventuelle besøgende gæster under opholdet skal i alle tilfælde aftales med enten Toscana Vacanze eller ejeren af boligen på forhånd. Der gøres i den forbindelse opmærksom, at der kan være lovgivningskrav, (f.eks. brandsikkerhed i boligen, rengøring af pool), der gør det umuligt at have besøgende gæster. Kunderne er ved booking forpligtet til at oplyse eventuelle personlige forhold, som kræver speciel hensyntagen i forbindelse med lejemålet (handicap, allergier o. lign.) Husdyr må kun medbringes, hvis det på forhånd er aftalt med Toscana Vacanze og er nævnt i rejsebeviset. Oftest må husdyr ikke færdes i og omkring poolen, selvom dyr er tilladt på stedet. Der må kun medbringes det antal husdyr, der er nævnt i rejsebeviset.

Såfremt der i den fremsendte ordrebekræftelse/faktura er afvigelse i forhold til det aftalte/forventede skal kunden senest inden for 24 timer gøre skriftlig indsigelse hertil via info@toscana-vacanze.dk

Oplysninger om afstande og kortangivelser på vores hjemmeside skal tages som retningsgivende. Toscana Vacanze hæfter derfor ikke for eventuelle uoverensstemmelse. Kunden bør derfor kontrollere alle afstande mm. Inden booking, hvis de har afgørende betydning.

Bestilling
Sker direkte hos Toscana-Vacanze og er først bindende for ferieboligformidleren og kunden når henholdsvis bekræftelse af reservation er sendt til kunden og kunden har indbetalt 1. rate af den samlede pris. Ved bestilling accepterer kunden nærværende betingelser for lejemålet  

Lejemålets pris 
Prisen for lejemålet inkluderer de ydelser, som er nævnt på hjemmesiden. Prisen er angivet pr. uge pr. hus/lejlighed, hvor ikke andet er nævnt. Ekstraomkostninger på feriestedet kan f.eks. være varme. Ekstraomkostninger betales på feriestedet direkte til udlejer.

Bestilling og betaling
Efter bestilling er modtaget fremsender Toscana Vacanze en skriftlig bekræftelse pr mail. Senest 3 bankdage efter lejer har modtaget bekræftelsen på lejemålet skal 1.rate af betalingen -der udgør 25% af det totale lejebeløb (dog min. kr. 1.000) plus et ekspeditionsgebyr på kr. 100 - være Toscana Vacanze i hænde. Beløbet fremgår af den fremsendte bekræftelse.

2.rate af betalingen skal være Toscana-Vacanze i hænde senest 2 måneder før lejeperiodens start. Den specifikke betalingsdato fremgår af den fremsendte bekræftelse på lejemålet. Ved bestilling senere end dette, skal hele beløbet betales samlet. Hvis betalingsfristerne, der fremgår af bekræftelsen, ikke overholdes, forbeholder vi os ret til at annullere bestillingen. Da Toscana-Vacanze's priser er baseret på valutakurser gældende ved hjemmesidens tilblivelse, er Toscana-Vacanze berettiget til at forhøje lejemålets pris i tilfælde af kursændringer. Hvis prisforhøjelsen er på mere end 10%, har kunden ret til at annullere lejemålet, hvorefter det indbetalte beløb vil blive refunderet.

Det anbefales i denne forbindelse, at kunden undersøger om kundens husstandsforsikring omfatter en afbestillingsforsikring. Hvis ikke anbefales at tegne en sådan

Betaling kan ske via vores hjemmeside med følgende betalingskort: Dankort, Visa, Mastercard, Visa Elektron, JCB Cards og eDankort.
Betalingen kan også foretages som en bankoverførsel via netbank

Overtrædelse af betalingsfristerne berettiger Toscana Vacanze til at annullere aftalen – uden tilbagebetaling af eventuelle tidligere indbetalte beløb.

Afbestilling og fortrydelse af bestilling
Der er 7 dages fortrydelsesret på bestillingen, med mindre bestillingen sker mindre end 60 dage før ankomstdatoen til ferieboligen. Fristen løber fra den datoen på den fremsendte bekræftelse. Inden denne frist vil eventuelle indbetalte beløb blive returneret med et fradrag på kr. 500. En fortrydelse af bestillingen skal altid sendes skriftlig til in@toscana-vacanze.dk for at være gyldig. 

Med mindre andet er aftalt skriftlig gælder der følgende regler ved afbestilling:

  • Ved afbestilling af ferieboligen mere end 60 dage før lejeperiodens start vil indbetalte beløb minus 1.rate af betalingen af lejemålet blive refunderet.
  • Ved afbestilling senere end 60 dage før lejeperiodens  start, vil indbetalte beløb ikke blive refunderet. Eventuel annullering af opholdet i de sidste 60 dage før lejeperiodens start ændrer ikke på at Toscana Vacanze har krav på at få indbetalt det fulde beløb for opholdet. Hvis ferieboligen fraflyttes før lejemålet udløber eller ikke benyttes fra lejemålets start, har lejeren ingen krav på refusion.

Ændringer
Ændringer af lejeperioden af ferieboligen der meddeles Toscana-Vacanze senest 2 måneder før lejeperiodens start, pålægges et administrationsgebyr på 200,- d.kr. pr. feriebolig. Gebyret indbetales umiddelbart efter ændringen. Der kan kun foretages ændringer inde for samme kalenderår, og under forudsætning af at udlejer i Toscana accepterer ændringen.  Ændringer af lejeperioden af feriebolig der meddeles senere end 2 måneder før lejeperiodens start, betragtes som afbestilling og nytegning. Hvis Toscana-Vacanze må aflyse et bestilt ophold, skal dette meddeles kunden hurtigst muligt og kunden skal tilbydes en alternativ feriebolig. Hvis kunden ikke kan acceptere den alternative feriebolig er kunden berettiget til at få samtlige indbetalte beløb refunderet.

Depositum til udlejer
I nogle tilfælde opkræver udlejer et lokalt depositum ved ankomsten til lejeboligen. Dette er udlejers sikkerhed mod eventuelle skader, der måtte opstå under lejeperioden. Opkrævningen og afregningen af dette beløb er Toscana Vacanze uvedkommende. Ejeren eller dennes repræsentant vil kunne nægte lejer adgang til boligen hvis depositum ikke betales. Under fanen ”Fakta” ved beskrivelse af de enkelte huse vores hjemmeside er angivet størrelsen af det eventuelle lokale depositum. Ved afrejse fra boligen gennemgås huset sammen med udlejeren og såfremt der ikke er sket skader betales depositum tilbage. Vi opfordrer vores lejere til at tjekke boligen for eventuelle fejl og mangler ved ankomsten – og gøre udlejeren opmærksom herpå så hurtigt som muligt. Toscana Vacanze ejer ikke ferieboligen, men er udelukkende formidler heraf, og fralægger sig derfor en hvert ansvar for eventuelle tvister mellem ejer og lejer af boligen med hensyn til depositum

Turistskat:

I og omkring de større turistbyer i Italien er der blevet indført en såkaldt turistskat. Skattens størrelse fastsættes af de enkelte kommuner og kan variere ganske meget – og også ændres med kort varsel. Toscana Vacanze er derfor ikke i stand til at udsende ajourførte informationer om forholdene på den enkelte feriebolig. Men hvis der skal betales en turistskat på det sted, I har lejet kan I regne med 1-2 Euro pr overnatning pr voksen op til max 10 overnatninger. Skattes betales i kontanter til ejeren af boligen ved udtjekning. Toscana Vacanze må ikke indregne den i vores priser endsige opkræve den

 

Ekstra ydelser

På nogle af ferieboligerne er det muligt at tilkøbe ekstra ydelser. Såfremt kunden ønsker at benytte nogle af disse ydelser skal det i alle tilfælde bestilles og afregnes direkte mellem lejeren og ejeren af ferieboligen. Toscana Vacanze informerer udelukkende om disse mulige ekstra ydelser på sin hjemmeside, men er på ingen måde økonomisk involveret heri.

 

Kundens pligter og ansvar

Uanset om det opkræves et lokalt depositum er lejer forpligtet til at behandle det lejede omhyggeligt og hæfter for alle skader på ferieboligen. Skulle der under lejemålet ske skader på boligen eller inventar, er lejer forpligtet til straks af informere ejer herom.

 

Forsikring af lejer

I forbindelse denne aftale er der ikke fra Toscana Vacanzes side tegnet noget form for forsikring til dækning af personskader, som måtte opstå for lejer og dennes ledsagere  under lejemålet. Ej heller er de via Toscana Vacanze forsikringsmæssig dækning for evtuelle skader på lejer og/eller dennes ledsageres ejendel under afvikling af lejemålet.  

  

Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal gøres gældende overfor ferieboligejeren eller Toscana Vacanze inden 24 timer, efter at lejer har opdaget manglen, med henblik på afhjælpning på stedet

 

Følgeomkostninger 
Toscana Vacanze er i intet tilfælde ansvarlig for de eventuelle følgeomkostninger, der måtte opstå i forbindelse med ændringer eller annullering af lejemålet, såsom men ikke begrænset til omkostninger til tabt ferie, transport, alternativ overnatning osv.

Toscana-Vacanze tager forbehold for fejl på hjemmesiden og eventuelle ændringer.

Privatlivspolitik

Vi henviser til vore nuværende persondatapolitik på Toscana Vacanzes hjemmeside

 

Afvigelser

Der kan være boliger, hvor der gælder specielle betingelser. Dette vil i givet fald fremgå af beskrivelse af den enkelte bolig på hjemmesiden. I disse tilfælde har de specielle betingelser forrang for nærværende betingelser.

 

Lisbjerg august 2018