Færdselsregler i Toscana, Italien. Tjek dem her.

Færdselsregler i Italien

Hastighedsgrænser

Genererelle hastighedsgrænser (km/t) - med mindre andet er angivet med skilte

Biler og motorcykler

 • By:50
 • Landevej: 90/110
 • Motorvej   130 

Campingvogne og camplet

 • by: 50
 • Landevej: 70
 • Motorvej. 80  

Færdselsregler

Vær opmærksom på at nedenstående ikke er en udtømmende liste over færdselsreglerne i Italien.

 • Højretrafik — overhaling skal ske på venstre
 • Fuldt optrukne linjer må ikke overskrrides.
 • Hold tilbage for trafik fra højre og trafik på hovefærdselsåre.  Hvis skilte ikke angiver vigepligt, gælder dette også i rundkørsler.
 • I mange større byer erder indført zoner med forbud mod bilkørsel eller parkering i centrum og ved turistattraktioner (Miljøzoner, ZTL).
 • Advarselstrekant er obligatorisk og skal sættes ud, mindst 50 meter bag
 • Det er forbudt at bruge hornet i tæt bebyggede områder, hvis der ikke er en farlig situation. Om natten skal man blinke med lyset i stedet for at bruge hornet.
 • Sikkerhedssele er obligatorisk og skal bruges bade på for- bagsæde. Kravet omfatter også børn, som skal sidde ifølge de danske regler.
 • Ved overhaling på motorvej skal venstre blinklys være aktiveret under hele overhalingen
 • Det er tilladt at benytte nærlys/positionslys ved kørsel i Ved kørsel gennem tunneller skal nærlyset tændes, ligesom ved regn, snefald eller nedsat sigtbarhed.
 • Promillegrænsen i Italien er 0,5. (Dog er grænsen for bilister med under 3 års køreerfaring 0,0.)
 • Italiensk politi har ret til at udskrive men ikke indkassere bøder på stedet. De sendes pr post.
 • Udenlandske bilturister kan dop betale på stedet op kan i så fald betale minimumsbøden for den aktuelle forseelse. Bader for trafikforseelser er meget høje i Italien!
 • Det er ikke tilladt at tale i mobiltelefon under Handsfree-telefon er dop tilladt.
 • Maksimalbredde på køretøjer er 2,50
 • Campingvogne/mobile homes må ikke vaere længere end 12
 • Det er ikke tilladt at benytte politiradio eller radar-/laseradvarsler, men det er tilladt at benytte POI-funktionen i GPS'en til at spore de faste fartfælder.
 • Hvis man f.eks. transporterer cykler bag på bilen på en speciel holder, skal denne ”udhængslast” være markeret med et firkantet flag, 50x50 cm med diagonale røde op hvide striber Flaget kan købes på benzinstationer ved grænseovergangene. Uden flaget risikerer man bøder.
 • Der koster bøde at ryge i bilen, hvis der er mindreårige eller gravide  blandt passagerne
 • Det anbefales ikke at overnatte på rastepladser eller gader i tæt bebyggede Overnat i stedet på de særlige pladser for mobile homes og campingvogne eller på bevogtede campingpladser.

Parkering

I byerne ses P-båse med hhv. hvide, gule og blå streger.

Her er reglerne følgende:

 • Hvide streger: gratis parkering
 • Blå streger: der skal betales for parkering
 • Gule streger: parkering kun tilladt for lokale med speciel tilladelse

PS: lad være med at parkere som de lokale. Det giver sandsynligvis en bøde!

Ulykker

Det er obligatorisk at indberette en ulykke til politiet, hvor tab af menneskeliv eller alvorlig personskade er involveret. 112 bruges som fælles alarmnummer til politi, ambulance og brandvæsen. Alternativt kan du benytte 118 til ambulance. 113 til politi. 115 til bandvæsen.

 

Bøder

Politiet kan udstede bøder på stedet, og kan for udenlandsk indregistrerede biler opkræve en fjerdel af den maksimale bøde med det samme. Ved mindre færdselsforseelser kan bøden i nogle tilfælde blive nedsat med 30%, hvis betaling sker indenfor 5 dage.

 

Toscana Vacanze påtager sig intet ansvar for eventuelle skrivefejl i ovenstående - eller hvis der er sket ændringer i reglerne. Du skal selv orientere dig. Det er således ikke en undskyldning for en forseelse eller bøde, at du ikke kender til landets færdselsregler. Inden du kører ind i et fremmed land, er du forpligtet til at sætte dig ind i dets færdselsregler