Toscanas historie | book feriebolig - ferie i Italien

 

 

... gennem de sidste 2000 år

Toscana er en af ​​de mest populære regioner i hele Italien. Fuld af bølgende bakker og med den smukke middelhavskyst er Toscana virkelig velsignet med utrolig naturlig skønhed. Det er dog også en region med utallige rigdom med hensyn til kunst og kultur, dens omdømme som arnestedet for udviklingen af den  Europæiske ​civilisation med dens kunstneriske arv, hvoraf hele 7 steder er på listen over UNESCOS Verdens kulturarv : det historiske centrum af Firenze (1982); det historiske centrum af Siena (1995); pladsen til katedralen i Pisa, Piazza dei Miracoli (1987); det historiske centrum af San Gimignano (1990); det historiske centrum Pienza (1996); Val d'Orcia (2004), og Medici-villaerne og haveanlæg (2013).

De første civilisationer
Navnet Toscana siges at dateres tilbage til de første indbyggere i regionen, etruskerne, en gammel italiensk stamme, der besatte alt det, der nu er kendt som Toscana omkring 1000 f.Kr. Etruskerne var stærkt påvirket af den antikke græske kultur og var de første mennesker, der byggede et vejsystem til regionen, der forbandt byer, der tidligere havde boet isoleret, samt indført vigtige toscanske traditioner som landbrug og kunst. Klimaet er meget mildt nær kysten, mens det i den indre del kan variere stærkt mellem sommer og vinter, hvilket har skabt en god jord, som tidligere gjorde området til det romerske riges kornkammer

Romerriget
Det etruskiske styre over Toscana varede indtil 351 f.Kr., da romerne først nedkæmpede estruskerne militært og derefter inkorporerede deres kultur og gjorde den til en central del af den romerske civilisation.

Det legendariske imperium bragte fred i regionen i mange århundreder samt nye teknologier, der gik ind i oprettelsen af ​​mange af regionens fineste byer, såsom Siena, Pisa og Firenze.

kort over toscana

Toscanas provinser

Krig mellem bystaterne i middelalderen
Efter sammenbruddet af det romerske imperium i det femte århundrede faldt regionen Toscana ind i en tumultperiode plaget af barbariske invasioner af grupper som goterne og byzantinerne. Før den etruskiske civilisation var området opdelt i små selvstændige enklaver, der kæmpede om land- og handelsruter, og en mangel på stabil hersker så dette træk hurtigt vende tilbage efter romerrigets sammenbrud..

I den tidlige middelalder udviklede de store byer i Toscana til egentlige selvstændige og magtfulde bystater.  Disse bystater skulle komme til at udkæmpe drabelige krige mod hinanden gennem stort set hele middelalderen under ledelse af forskellige aristokratiske familiers styre i de enkelte og konkurrere mod hinanden i udstillinger af rigdom og kunstnerisk magt. Deres indbyrdes stridigheder blev yderligere kompliceret af tvister mellem paver og kejsere, der på skift blandede i opgørene mellem bystaterne.

Pisa var den første by, der etablerede sig som den mest magtfulde i Toscana takket være et aktivt handels- og koloniale imperium, der spillede en vigtig rolle i de mange religiøse korstog i perioden. Imidlertid, mens Pisa tænkte med magt, begyndte Firenze at gøre sig bemærket som Europas førende tekstilby med ca. 100.000 indbyggere. Farve- og vævekunsten udviklede sig eksplosivt i kraft af sin meget høje kvalitet og teknologi. Firenze udnyttede denne stærke position til at sælge de eftertragtede tekstiler til store dele af Europa. Resultatet var, at der opstod en klasse af særdeles velhavende købmænd i Firenze.

Disse købmænd oprettede banker – og  fra 1522 prægede byen sine egne guldmønter kaldet Floriner, og den blev gangbar som betalingsmiddel over hele Europa. Snart var der bankfilialer over det meste af Europa. Samtidigt opfandt man papiret – hvilket var med til at skubbe yderligere til Firenze position som den førende banknation i Europa. Tidligere havde handlende 

Guld florinter fra Fiorenze

Guld Florinter

været nødt til at medbringe deres værdier på rejser, hvis de f.eks. skulle foretage indkøb hos leverandører i andre lande. Det var besværligt og farligt grundet risikoen for at blive overfaldet og bestjålet af landevejsrøvere. Med papirets fremkomst kunne man nu som rejsende gå ind i en bank i Firenze, indsætte et givent beløb på sin konto: Banken udstedte så en veksel, hvorpå der var angivet at  indehaveren af vekslen havde et tilgodehavende hos banken på  et givent beløb. Med denne veksel i hånden kunne den rejsende gå ind i hvilken som en af bankens filialer rundt om i Europa og få udbetalt det beløb, der var angivet på vekslen.

Den velorganiserede bankdrift gjorde købmændende fra Firenze såvel en økonomisk styrke og politisk indflydelse idet de udlånte penge til paver, konger, adelige og andre købmænd.  Læs mere om Firenzes historie her

Medici renæssancen
Efter Pisas nederlag mod Genova i slaget ved Meloria i 1284 begyndte byen at miste sin magt. På samme tid begyndte Firenze at bruge deres nyfundne velstand til at købe lokale byer som Arezzo op og havde snart den regionale styrke til at tage Pisa under dens kontrol. På trods af at have haft succes med traditionelle regeringsregler, blomstrede Firenze virkelig i det 15. århundrede, da den blev regeret af Medici-familien. En aristokratisk og utrolig velhavende familie, Medici havde en uformel, men meget målrettet regering over Firenze og Toscana, der tillod kunst og kultur at blomstre som aldrig før eller siden.

Italiens samling 1861
Da den sidste Medici døde i begyndelsen af ​​1700'erne, var Toscana blevet grundlæggende ændret. Der fulgte nu en periode, hvor området havde forskellige herskere. En af disse var  Napoleon Bonaparte, hvis reformer ville få Toscana til at blive et af de mest liberale områder på den italienske halvø. Endelig faldt regionen i hænderne på det østrigske imperium. Denne gang brød Toscana imidlertid ikke fra hinanden, som det havde gjort før. I stedet var det mere forenet end nogensinde, og i det tidlige 19. århundrede fandt der revolutioner sted for at adskille regionen fra dens østrigske herskere.

Efter Wienerkongressen i 1814 overgik Toscana til de habsburgske hertuger (Østrig). Men de blev fordrevet i 1859 er lokale oprør, og efter en folkeafstemning det følgende år tilsluttede Toscana sig i 1861 formelt det nye italienske kongedømme, hvori Firenze var hovedstad 1865-70.. Selvom denne titel kun varede indtil 1871, da Rom blev erklæret kongedømmets hovedstad, havde regionens indflydelse allerede bredt sig ud over hele landet så den toscanske dialekt  blev det vedtagne italienske sprog.

Det splittede Italien
Italien som vi kender det i dag, er reelt set en meget ung nation, da den først blev  skabt ved Italiens samling  i  1861. Derfor eksisterede og eksisterer stadig i dag store modsætninger mellem de forskellige dele af nationen – mest udpræget i modsætningen mellem Nord – og Syditalien. Men også som modsætninger mellem alle de andre regioner indbyrdes.

Derfor er der heller ikke den store tillid på nationale offentlige myndigheder og politikere. Historien har desværre også mange eksempler på, at såvel myndigheder som politikere har haft mere øje på personlig fortjeneste fremfor fællesskabets bedste. Der er aldrig blevet udviklet en velfærdspolitk eller et velfærdssamfund som f.eks. i Skandinavien.

Det faste holdepunkt i enhver italieners liv er som følge heraf i stedet familien. Det er her man henter støtte, hvis der opstår problemer. Den stærke katolske kirke har haft stor indflydelse herpå, da den også sætter familien som den vigtigste garant for tryghed og ikke staten.  

Landbruget var frem til 1950 det dominerende erhverv, og var præget at feudale strukturer med ejendomsløse landarbejdere og forpagtersystemer. I perioden 1959-62 oplevede Italien et økonomisk mirakel med meget høje vækstrater. Men væksten var meget ulige fordelt. Og inden for den store landbrugssektor oplevede man ingen fremgang. Det gik tværtimod kraftigt tilbage, hvilket i 1960’erne skabte store problemer med en stærk stigende arbejdsløshed i hele Italien og herunder også Toscana.

Turisme i Italien og Toscana
På positiv side var der begyndt at komme stadigt flere turister fra Nordeuropa til det nordlige Italien og Toscana. Fra den italienske regerings side besluttede man derfor at slå to fluer med et smæk: støtte en udvikling af turismen og støtte landbrugssektoren i de berørte områder.  Det skete ved at indføre en lov, der officielt anerkendte begrebet ”agriturismo”. Derved fik de små landbrug mulighed at skaffe et bidrag til deres indtægter ved at indlogere turister på deres gårde. Dermed er agriturismo med til at bevare en vigtig kulturarv, landskabet og små lokale samfund.

Konkret betød loven, at de små brug kunne søge om økonomisk støtte til at ombygge og renovere deres ejendom til turister. Men det var ikke noget ”tag-selv-bord”. Bønderne skulle også selv investere store beløb for at komme i betragtning til støtte. (læs mere om ”agriturismo” her)

Turisme er i dag en meget vigtig del af den italienske, idet den udgør 13% af landets BNP.

Landbruget udgør i dag kun en lille del af økonomien i Italien og Toscana. Men det ændrer ikke på, at store dele af Toscana er landbrugsland – og det ses stadig når man kører rundt. Det er spændende at besøge de store byer som Firenze, Pisa og Siena og nyde deres store udbud af kunst og kultur. Men det er også vigtigt at have for øje, at landbruget og de små landsbyer er en vigtig del af den Toscanske kultur og historie.

Fra volumen til kvalitet
Også inden for den store fødevaresektor skete der positive udviklinger.

Toscana og Chianti området har i årtusinder været synonymt med produktion af vin. Desværre var der i årene efter 2.verdenskrig mere fokus på kvantitet frem for kvalitet. Så meget at vinen til sidst næsten var usælgelig.

For at vende den udvikling indførte man derfor i 1970’erne et klassificeringssystem efter fransk forbillede. Det hjalp – og i dag har man fået udviklet en vinproduktion, hvor der både er volumen og kvalitet. (læs mere om vin fra Toscana her)

På samme måde har man både i Toscana og de øvrige regioner i Italien haft glæde af at forfine og øge kvaliteten af deres mange fine produkter som f.eks. pasta, olivenolie, ost mm.

Drømmen om Toscana
Vi nordeuropæere har fundet ud af, at Toscana har rigtig mange kvaliteter, som vi holder af og nyder. Hvem kan sige Toscana uden at få et drømmende blik i øjnene. Regionen er kendt for sin smukke natur, behagelige klima, god mad og vine, og sidst men ikke mindst la dolce vita -  dette gode liv.

Toscanerne er heldigvis også selv stolte af deres region, deres kultur, kunst og historie – og der mærker man tydeligt, når man som turist besøger området.

Den amerikanske  forfatter Mark Twain udtrykte det på følgende vis:

”Toscana er skabt af Gud – efter Michelangelos anvisninger”

Link til forsiden. Klik her