Romerrigets historie og betydning frem til i dag
Romerriget

ROMERRIGETS HISTORIE

Romerriget har stor betydning for verden i dag

Når man i dag rejser til Italien som turist med Toscana Vacanze eller et andet rejsebureau, nyder de fleste både landet, kulturen, maden, naturen og menneskene. Det er i sandhed et fantastisk land. Men det er også værd at huske på, at Italien også har en fantastisk historie, der placerer landet centralt i udviklingen af civilisationen i det vestlige Europa. Og det hele startede med Romerriget, der blev grundlagt for mere end 2.500 år siden.

 

Romerrigets 3 perioder
Romerrigets historie kan opdeles i tre forskellige perioder: Kongernes periode (625-510 f.Kr.), det republikanske Rom (510-31 f.Kr.) og det kejserlige Rom (31 f.Kr. - 476 e.Kr.). Dermed bestod Romerriget i over 1.000 år – og er dermed et af riger i verdenshistorien, der har eksisteret i længst tid. Det senere Britiske imperium og vore dages supermagt  USA har hver i sær eksisteret i langt kortere tid.  

 

Roms grundlæggelse (ca. 625 f.Kr.)
Rom blev grundlagt omkring 625 f.Kr. i de områder i det antikke Italien kendt som Etruria og Latium. Det menes, at bystaten Rom oprindeligt blev dannet af landsbyboere i Latium, der sluttede sig sammen med bosættere fra de omkringliggende bakker som reaktion på en etruskisk invasion. Arkæologiske udgravninger tyder på, at skete store forandringer og forening fandt sted omkring 600 f.Kr., hvilket sandsynligvis førte til etableringen af ​​Rom som en ægte by.

Legende om Roms grundlæggelse
Ifølge legenderne  blev byen Rom grundlagt af tvillingerne Romulus og Remus. De var født af vestalinden Rhea Silva. Hun var en del af det kvindelige præsteskab i det gamle Rom. Vestalinderne var meget høj respekterede, men var samtidigt underlagt strenge restriktioner. Bl.a. skulle de leve deres live som jomfruer, og hvis de ikke overholdt dette risikerede de som straf at blive levende begravede.

Rhea Silva satte derfor sine nyfødte tvillinger ud i en kurv i floden Tiberen. Kurven endte på Palatinerhøjen, hvor tvillingerne blev reddet og passet af en ulvinde.

Da brødrene voksede op blev de enige om at grundlægge en by der, hvor de var blevet reddet. Men de kunne ikke blive enige om, hvor præcis det var. Remus mente det var Aventinerhøjen, Romulus holdt på de var Palatinerhøjen. Det ende med et slagsmål, hvor Romulus dræbte sin bror – og derefter grundlage han byen Rom.   

Perioden af ​​konger (625-510 f.Kr.)
Den første periode i romersk historie er kendt som kongernes periode, og den varede fra Roms grundlæggelse indtil 510 f.Kr. I løbet af denne korte tid avancerede Rom, ledet af ikke færre end seks konger, både militaristisk og økonomisk med stigninger i fysiske grænser, militær styrke og produktion og handel med varer. Politisk så denne periode den tidlige dannelse af den romerske forfatning. Slutningen af ​​kongernes periode kom med tilbagegangen for den etruskiske magt og indvarslede således Roms republikanske periode.

 

Republikanske Rom (510-31 f.Kr.)
Rom gik ind i sin republikanske periode i 510 f.Kr. Romerne blev ikke længere styret af konger og oprettede en ny regeringsform, hvorved de øvre klasser styrede, nemlig senatorerne og rytterne eller riddere. Imidlertid kunne en diktator blive nomineret i krisetider.

Rom fortsatte med at ekspandere gennem den republikanske periode og fik kontrol over hele den italienske halvø inden 338 f.Kr. Det var de puniske krige fra 264-146 f.Kr. sammen med nogle konflikter med Grækenland, der gjorde det muligt for Rom at overtage kontrollen med Kartago og Korinth og dermed blive den dominerende maritime magt i Middelhavet.

 

Julius Cæsar

Kort efter skubbede Roms politiske atmosfære republikken ind i en periode med kaos og borgerkrig. Dette førte til valget af en diktator, L. Cornelius Sulla, der tjente fra 82-80 f.Kr. Efter Sullas fratræden i 79 f.Kr. vendte republikken tilbage til en tilstand af uro. Rom fortsatte med at blive regeret som en republik i yderligere 50 år, men da Julius Cæsar erobrede magten i 60 f.Kr. tiltog han sig reelt al magt som diktator.

I 51 f.Kr. havde Julius Caesar erobret den keltiske Gallien, og for første gang havde Roms grænser spredt sig ud over Middelhavsområdet. Selvom senatet stadig var Roms styrende organ, blev dets magt svækket. Julius Caesar blev myrdet i 44 f.Kr. og erstattet af sin arving, Gaius Julius Cæsar Octavianus (Octavian), der regerede sammen med Markus Antonius. I 31 f.Kr. overhalede Rom Egypten, hvilket resulterede i Markus Antonius død og efterlod Octavian som den ubestridte hersker over Rom. Octavian overtog titlen ”Cæsar” (Kejser) og blev dermed den første kejser i Rom.

 

Romerriget i år 117 e.Kr.

Det kejserlige Rom (31 f.Kr. - 476 e.Kr.)
Roms kejserlige periode var dens sidste, begyndende med fremkomsten af ​​Roms første kejser i 31 f.Kr. og varede indtil Roms fald i 476 e.Kr. I denne periode oplevede Rom flere årtier med fred, velstand og ekspansion. I 117 e.Kr. 117 havde det romerske imperium nået sit maksimale antal, der spænder over tre kontinenter inklusive Lilleasien, det nordlige Afrika og det meste af Europa.

Romerrigets betydning for eftertiden

Det gamle Rom havde stor indflydelse på den moderne verden. Selvom det har været tusinder af år siden det romerske imperium blomstrede, kan vi stadig se tegn på det i vores kunst, arkitektur, teknologi, litteratur, sprog og lov. Fra broer og stadioner til bøger og de ord, vi hører hver dag, har de gamle romere sat deres præg på vores verden.

Den romerske storhed blev præget af deres vilje til at modtage andre folks ideer til deres egne formål. Deres arkitektur, teknologi, byplanlægning, kunst og militærplanlægning er alle et resultat af andre menneskers indflydelse. Faktisk var der kun lidt af deres initiativer, der var deres egen oprindelige idé. Men den samlede effekt af deres indsats, var unikt for dem og gør tiden med Romerriget til en af de vigtigste perioder i udviklingen frem mod den vestlige civilisation, som vi kender den i dag.

Kristensdommens udbredelse

Peterpladsen i Rpm i Italien

Kristendommen spillede en nøglerolle i denne udvikling og blev samtidigt hjulpet på vej af det imperium romerne havde skabt før kristendommen blev erklæret for statsreligion i Romerriget. Under Pax Romana blev den romerske kultur og Kristendommen udbredt over hele Vesteuropa. Og mange af værdier, der i dag er kendetegnende for den Europæiske kultur blev skabt at og udbredt over kontinentet samme med udbredelse af Kristendommen.

Den romerske magt i de erobrede regioner i Vesteuropa – dvs  Gallien, Storbritannien og Spanien  - betød der var militær stationeret i disse provinser. Arrangementet hjalp til med romanisering og civilisering af de vestlige provinser på forskellige måder. De militære lejre i provinserne blev varige bosættelser og  lokale købmænd og familier bosatte sig omkring dem. Som tiden gik blev disse til  byer.

De fleste af hærens embedsmænd vendte ikke hjem efterde blev udskrevet fra tjenesten. De blev i lejrene, giftede sig med lokale kvinder og fik børn, der alle blev præget af en romersk kultur og fælles værdier.  Folk kopierede de romerske former for påklædning, sprog, arkitektur og lokal regeringsførelse.

Den forlængede periode med fred tillod romerne tid til at bygge fremragende systemer med asfalterede veje, der strakte sig over imperiet. De byggede stærke veje, der var alle forbundne, hvoraf nogle stadig er i brug i dag. Vejene forbandt Rom med de andre dele af imperiet. Vejene var primært beregnet til at transportere de romerske tropper til steder, der oplevede problemer, men de tjente til at fremme handel og ankomsten af ​​italienske købmænd ind i byerne i de vestlige provinser. Alt dette gjorde det muligt for lokalbefolkningen at kopiere romerske måder af personlige incitamenter og også deres kulturelle praksis.

Kunst og arkitektur

Romerne har haft en enorm indflydelse på kunst og arkitektur. Vi kan finde spor af romersk indflydelse i former og strukturer gennem udviklingen af ​​den vestlige kultur.

Selvom romerne var stærkt påvirket af det antikke Grækenland, var de i stand til at forbedre visse lånte græske mønstre og opfindelser. For eksempel fortsatte de brugen af ​​søjler, men formen blev mere dekorativ og mindre strukturel i romerske bygninger.

Romersk akvadukt

Romerne skabte buede tage og store buer, som var i stand til at understøtte mere vægt end de konstruktioner, som grækerne brugte. Disse buer tjente som grundlaget for de massive broer og akvædukter, som romerne skabte.

Colloseum i Rom

Romerne byggede også store amfiteatre rundt om i hele imperiet -  herunder naturligvis også Colosseum i Rom. De sportsstadioner, vi ser i dag, med deres ovale former og niveauer med siddepladser stammer fra den grundlæggende idé, som romerne udviklede.

Colosseums buer er lavet af cement, et bemærkelsesværdigt stærkt byggemateriale, som romerne udviklede ved at bruge vulkansk aske og vulkansk sten. Moderne forskere mener, at brugen af ​​denne aske er grunden til, at strukturer som Colosseum stadig står i dag. Romerske undervandsstrukturer viste sig at være endnu mere robuste. Havvand, der reagerede med vulkansk aske, skabte krystaller, der udfyldte revnerne i betonen.  

Pantheon i Rom

Et andet eksempel på romernes tekniske færdigheder ses i Pantheon i Rom.

Templet, der i dag fungerer som kirke, blev bygget omkring 27-25 f.Kr.  og er stadig i relativ god stand. Centralt i Pantheon er en gigantisk kuppel bygget i beton. Den eneste lyskilde er et ca. ni meter bredt hul i toppen af kuplen.

Periodens skulpturelle kunst har også vist sig at være ret holdbar. Romerne lavede deres statuer af marmor og formede monumenter til store menneskelige præstationer og præstere. Man kan stadig se tusindvis af romerske artefakter i dag på museer over hele verden.

Teknologi og videnskab

Gamle romere var banebrydende inden for fremskridt inden for mange områder inden for videnskab og teknologi og etablerede værktøjer og metoder, der i sidste ende har formet den måde, hvorpå verden gør visse ting.

Romerne var ekstremt dygtige ingeniører. De forstod fysikens love godt nok til at udvikle akvædukter og bedre måder at hjælpe vandgennemstrømningen på. De udnyttede vand som energi til at drive miner og møller. De byggede også et ekspansivt vejnetværk, en stor præstation på det tidspunkt. Deres veje blev bygget ved at lægge grus og derefter belægge med stenplader. Det romerske vejsystem var så stort, at det blev sagt, at "alle veje fører til Rom."

Sammen med store tekniske projekter udviklede romerne også værktøjer og metoder til brug i landbruget. Romerne blev succesrige landmænd på grund af deres viden om klima, jord og andre planterelaterede emner. De udviklede eller raffinerede måder til effektivt at plante afgrøder og overrisle og dræne marker. Deres teknikker bruges stadig af moderne landmænd, såsom afgrøde, beskæring, podning, frøudvælgelse og gødning. Romerne brugte også møller til at behandle deres korn fra landbrug, hvilket forbedrede deres effektivitet og beskæftigede mange mennesker.

 

Litteratur og sprog

Meget af verdens litteratur er blevet stærkt påvirket af de gamle romers litteratur. Under det, der betragtes som den "romerske poesis gyldne tidsalder", producerede digtere som Virgil, Horace og Ovid værker, der har haft en evig indflydelse. Ovidis Metamorphoses inspirerede for eksempel forfattere som Chaucer, Milton, Dante og Shakespeare. Især Shakespeare blev fascineret af de gamle romere, der tjente som inspiration for nogle af hans skuespil, herunder Julius Cæsar og Antonius og Cleopatra.

Mens romersk litteratur havde en dyb indflydelse på resten af ​​verden, er det vigtigt at bemærke den indflydelse, som det romerske sprog har haft på den vestlige verden. Gamle romere talte latin, der spredte sig over hele verden med stigningen i romersk politisk magt. Latin blev grundlaget for en gruppe sprog, der kaldes "romanske sprog". Disse inkluderer fransk, spansk, italiensk, portugisisk, rumænsk og catalansk.  

Love og retssystemet

Justitia - retfærdighed

Selvom det romerske retssystem var ekstremt hårdt i sine straffe, udgør det alligevel som en grov skitse for, hvordan retssager finder sted i dag. For eksempel var der en indledende høring, ligesom der er i dag, hvor dommeren besluttede, om der faktisk var en sag. Hvis der var grund til en sag, ville en fremtrædende romersk borger prøve sagen, og der ville blive fremlagt vidner og beviser.

Romerne havde anklager og jury svarende til nutidens praksis. Mange forsvarsteknikker, der anvendes i vore dages retssale, kan også spores tilbage til romerske procedurer. Idéen om "uskyldig indtil bevist skyld",  kom også fra gamle romerske ideer. Formålet med skriftlig lov som en måde at beskytte enkeltpersoner mod hinanden og mod statens magt er også en iboende romersk idé.

Romerne hjalp med at lægge grunden til mange aspekter af den moderne verden. Det er ingen overraskelse, at et engang blomstrende imperium var i stand til at påvirke verden på så mange måder og efterlade en varig arv.

 

 

 

LÆS MERE OM...

 

 

 

DRØMMEN OM FERIE I TOSCANA - REJSETEMAER

 

 

 

HVORDAN KOMMER VI TIL ITALIEN OG TOSCANA?

Der er mange måder at komme til Toscana i Italien. Man flyve, køre med tog - eller tage bilen. Du kan læse mere herom via disse link:

 

Transport og trafik

Fly til Firenze
Læs om lufthavnen i Firenze

Fly til Pisa
Læs om lufthavnen i Pisa

Tansport rundt i provinsen
Der er ingen tvivl om, at det nemmeste, hurtigst og mest bekvemt at komme rundt i provinsen, hvis man kører i bil. Hvis du flyver derned, kan du leje en bil i lufthavnen. Læs mere herom Billeje i Italien

Der er dog også mulighed for at komme rundt med offentlig transport. Via linket nedenfor kan du finde oplysninger om køreplaner og priser for tog og bus.

 

 

 

VALG AF FERIEBOLIG

Lige siden grundlæggelse af Toscana Vacanze tilbage i 1999 har fokus været at finde gode, autentiske ferieboliger til vores gæster.  

Mit løfte til dig som kunde er derfor: ”Jeg lejer kun ferieboliger ud, jeg selv har lyst til at holde ferie i…!”

Drømmen om Toscana
Det er mit mål at give mine kunder muligheden for at udleve drømmen om en god ferie i Toscana, Italien. Derfor har jeg nogle meget forskellige huse i det autentiske Toscana, hvor man for alvor for chancen for at realisere drømmen om en Italiensk ferie – hvad enten man tager afsted som et par, en familie med små eller store børn, en større gruppe eller man som bedsteforældre gerne vil invitere børn og børnebørn med på en tur. Der er mulighed for både naturferie med bjergvandring, badeferie med egen pool, madlavningskurser hos Italienske mamas, trøffelkurser og vinsmagning, osv, osv.

Her på hjemmesiden kan du derfor se mange forskellige typer af ferieboliger i Toscana, Italien, såsom 

 

 

 

INFO OM ITALIEN

Forsikringer

Brug af Internettet på ferier